Bevindingen

Op deze pagina kun je lezen hoe mensen het Nabestaandencafé ervaren.

Het was fijn dat er tijdens sommige weekenden, die grote eenzame monsters leken te zijn, een plek was waar ik welkom was. Waar gepraat werd, waar vragen werden gesteld, waar geluisterd werd en waar zelfs ruimte was om te lachen zodat ik altijd iets lichter naar huis ging. Jullie zijn een fantastisch duo, bedankt dat jullie er zijn! Ilse

“De laatste zondag van de maand probeer ik vrij te houden zodat ik langs kan komen in het nabestaandencafé.
Het geeft mij veel steun in deze periode van het alleen ronddobberen op de woelige baren, die rouw heet.
De ondersteuning die ik van jullie ondervind en het praten met lotgenoten geeft me de duw om de maand door te komen, zonder dat ik het gevoel heb dat het niet normaal is wat ik doormaak.
De ambiance is veilig en warm. Afgezien dat er wel (eens) tranen bij mij vloeien is er ook ruimte voor een daverende lach.
Bij de voorbereiding van het onderwerp dat besproken wordt merk ik dat ik toch kleine stapjes vooruit maak, met soms dan weer wel een rechute. Dank voor jullie inzet en warme belangstelling in hoe het werkelijk met me gaat.”
Frédérique

“Als regelmatig bezoeker van het Nabestaandencafé wil ik graag mijn dank betuigen voor de enorme steun die de door Jeanine en Mariek geleide bijeenkomsten mij hebben gegeven bij het verwerken van het verlies van mijn partner.
Zij weten een sfeer te creëren waarbij iedereen zich welkom kan voelen. Of je nu homo of lesbisch etc. bent, of je ouder, broer/zus, kind of partner hebt verloren, voor iedereen is er plaats en iedereen wordt even hartelijk opgenomen binnen de regelmatig van samenstelling wisselende bijeenkomsten.
Persoonlijk erg prettig vind ik de wijze waarop Mariek en Jeanine de sessies inleiden aan de hand van een thema, waarover in kleinere groepjes van lotgenoten verder gesproken wordt.
Door de ziekte en het overlijden van mijn partner was ik nogal geïsoleerd geraakt.
Het bezoeken van het Nabestaandencafé heeft mij bijzonder geholpen weer een sociaal leven op te bouwen.”
Marian
 
“Het Nabestaandencafé is voor mij vanaf de eerste keer een grote steun. Er is een prettige sfeer. Jullie hebben warmte en liefde te geven en nogmaals, dat doen jullie meesterlijk. Het is niet niks om zoveel verschillende mensen die in feite ogenschijnlijk maar één raakvlak hebben, met elkaar in gesprek te brengen en iets aan elkaar te laten hebben.
Mooie thema’s, mooie teksten. Ik heb veel steun ondervonden, voel me niet langer alleen in mijn verdriet.
Door de uitwisseling van ervaringen met lotgenoten kan ik ook beter begrijpen wat er met mezelf gebeurt”
Elleke

“Het was prettig niks uit te hoeven leggen op het Nabestaandencafé. Ik heb momenten gehad waarin ik niks zei en me toch begrepen voelde” Ineke

“Toen mijn vrouw elf maanden overleden was hoorde ik van het Nabestaandencafé. Ik ben een aantal keren geweest en vond het goed om aan de hand van thema’s in groepjes over rouw te praten.
Ik zag beter waar ik stond en ook aan de uitleg over rouw heb ik veel gehad”
Henk

“Ik vond het bijzonder aangenaam om met een vaste regelmaat naar het Nabestaandencafé te gaan en een paar uur alleen maar met rouw bezig te zijn. De professionele begeleidsters zorgden voor een sfeer van respect en veiligheid, je ontmoet mensen die eenzelfde soort proces doormaken.
Het was een cadeautje aan mezelf en ik keek er altijd naar uit”
Karen

“Ik ben een regelmatig bezoeker van het nabestaandencafé op De Nieuwe Ooster begraafplaats.
Herkenbare ervaringen maken mijn rouw aanvaardbaarder. Op mijn werk en bij vrienden is het soms moeilijk erover te praten omdat ik ook niet zo’n prater ben. Iedere keer is er een ander thema en zo bekijk je het steeds van een andere kant.
De dames van ZandErover? begeleiden dit zorgvuldig en met veel kennis en tips.”
Paul

Bij het nabestaandecafe vind ik herkenning en erkenning voor wat ik doormaak, ik hoef niets uit te leggen.
Het is fijn te kunnen praten met mensen die hetzelfde  meemaken, die je begrijpen. De bijeenkomsten zijn voor mij een grote steun in het omgaan met mijn verdriet en ik ben daardoor ook tot bepaalde inzichten over mijzelf gekomen.
De structuur die jullie bieden zorgt dat ik me veilig voel en vrijuit mijn gevoelens kan uiten.
De wijze waarop jullie ons begeleiden ervaar ik als warm en betrokken.” Marja

.